اخبار اجتماعی » ستاد مدیریت بحران درباره بازگشایی مدارس مناطق سیل زده تصمیم می‌گیرد